לקוחות מספרים

לאורך השנים, פגשתי במאות אנשים.

כל מפגש, מבחינתי, הוא מרתק.

כל עזרה מפעימה

וכל אדם שמקבל תועלת מהמפגש איתי מרטיט את ליבי.

 

 

כתיבת תגובה