תקשור על קארמה ואחריות

האינדבידואליזם הוא אשליה. הקארמה האישית- הנפרדות היא אשליה.

האדם חי צומח ומתפתח ומתך גדילתו גדל גם העולם.

כשהאדם בחשכה, העולם בחשכה. כשהאדם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              גדל- העולם גדל.

לראות בקארמה כאישיו נפרד ואישי ו"כל אדם לגורלו" זהו לעשות חטא למהות הקארמה. לרעיון הבסיסי העומד מאחורי הרעיון. כל אדם אחראי לגורלו ויתרה מכך, כל אדם אחראי לגורלם של כל הסובבים אותו, ואם לא די בכך, על מנת שתבינו את גודל חשיבות העשייה/ אי העשייה כל אדם אחראי לגורל העולם.

בבחירה כיצד להתנהג, מה להגיד ומה לעשות אנו מהווים את הקארמה של מי שהיינו וגם של מי שנהייה.

טעות היא לחשוב כי "אני אחד והעולם גדול".

עלינו לחשוב כי העולם אחד ואנו גדולים

כתיבת תגובה