אשרור הסכם הנשמה- תקשור

וברדת הנשמה לקרקע אותה היא בחרה,

היא מסתכלת על נתיבי חייה ובוחרת שוב בנתיב המועדף לאישרור ההסכם.

כתיבת תגובה